Kódování skel VIN slouží k identifikaci vozu a k určení skutečného majitele, skládá se ze 17 čísel a je veden u evropské databanky, kde jsou bezpečné kódy s příslušným vozem zaznamenány. Pro leptání VIN je potřeba technického průkazu vozidla, kterého se bude toto zajištění týkat. Vyleptání VINu na okna snižuje cenu havarijního pojištění.