• oprava průpichu hřebem
  • oprava bočního průřezu